Home
Beleidsplan
Actieplan
Het bestuur
Statuten
Financiën
Verslag activiteiten
Fotoalbum
Formulieren / Forms
DVH-IASL Award Brasi
DVH-IASL Award SA
News
Interessante links
Contact
Sitemap

 

‘Stichting het Da Vinci Huis’ 

De 'Stichting het Da Vinci Huis'(Stichting DVH) heeft tot doel de ondersteuning van creatieve ambachtslieden, kunstenaars, musici en wetenschappers, alsmede charitatieve en algemeen nut beogende stichtingen en andere organisaties door middel van advisering, leningen en giften en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het zoeken naar fondsen en het beheren van deze fondsen;
  • het zoeken en uitvoeren van projecten die aan bovenstaande doelen kunnen meehelpen;
  • het zoeken, contacten leggen en meewerken met organisaties die kunnen bijdragen tot bovenstaande doelen.

Een persoon/organisatie kan maximaal drie maal in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via

Stichting DVH fonds

Nieuwpoortkade 2A-D129

1055 RX Amsterdam

 

en via dvhfonds@gmail.com

 

De 'Stichting het Da Vinci Huis' is erkend als ANBI Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

 

‘Da Vinci Huis Foundation’ 

The "Stichting Het Da Vinci Huis” (Da Vinci House Foundation) has established this overall goal -  "to support creative artisans, artists, musicians and scientists, as well as charitable and public benefit foundations and other kinds of organizations, through various kinds of financial assistance and consulting, including loans and grants and additional kinds of appropriate resources which either directly are related to, or are otherwise indirectly conducive to accomplishing the Foundation's goal in the broadest sense."

The Foundation seeks to achieve its objectives through:

  • continuously locating additional financial resources and managing, investing and utilizing these funds wisely;
  • identifying and executing worthy and relevant projects which can help meet the above Foundation overall goal and objectives;
  • executing contacts or informal agreements and then cooperating with recipient organizations or individuals which/who can contribute to the above Foundation goal and objectives.
An individual or an organization is entitled to apply up to three times for financial assistance and may qualify each time.

 

For further informatie contact:

Stichting DVH fonds

Nieuwpoortkade 2A-D129

1055 RX Amsterdam

 

and via dvhfonds@gmail.com

 

The Foundation 'Da Vinci House' is recognized as ANBI's Foundation (Public Benefit Institution)

 

 last update 15-2-2021