Home
Beleidsplan
Actieplan
Het bestuur
Statuten
Financiën
Verslag activiteiten
Fotoalbum
Formulieren / Forms
DVH-IASL Award Brasi
DVH-IASL Award SA
News
Interessante links
Contact
Sitemap

Actieplan 2018

Dit Actieplan bestrijkt de periode 1 januari t/m 31 december 2018. 
 
De Stichting richt zich in 2018 op toekenning van twee DVH-IASL awards voor deelname aan de 
IASL-conferentie in Croatië

De nominaties voor de DVH-IASL worden voorgedragen door de lokale commissies in Brazilië en 
Zuid-Afrika. De voorzitter van Stichting DVH zal in eerste instantie de nominaties beoordelen en de 
nominaties met een advies voor de definitieve besluitvorming voorleggen aan de overige 
bestuursleden. 

Voor zover de middelen dit toelaten (zie balans 2017) kunnen additionele aanvragen die passen 
binnen de doelstellingen van de Stichting in behandeling worden genomen.
 
versie 10-1-2018